Garanti


Garanti

Det forpligter at yde kvalitet. MalerMax er medlem af Danske Malermestre og er derfor omfattet af Håndværkets Ankenævn og Danske Malermestres Garantiordning, der har til formål at sikre kunderne et håndværksmæssigt korrekt udført malerarbejde.

Lever malerarbejdet af en eller anden grund ikke op til Deres forventninger, har De adgang til at indbringe sagen for Håndværkets Ankenævn. Ankenævnet vil i første omgang give Danske Malermestre 4 uger til at løse sagen. Hvis ikke det lykkes, vil Ankenævnet tage stilling til sagen. Får De medhold i Deres klage, er MalerMax forpligtet til at efterkomme Ankenævnets afgørelse.

 

 

  


MalerMax v/ Max Gyrn tlf. 60 81 63 00